Java core & JDBC SQL

Trong khoá học này chúng ta sẽ học về 2 ngôn ngữ Java và SQL cho người mới từ đầu. Cấu trúc code java, câu lệnh và quy chuẩn, các đặc điểm về OOP và thư viện JDBC, Collections.

 • 4.9
 • đã học
 • Java
 • Cơ bản

1.400.000 đ

Kiến thức yêu cầu:

  Hỗ trợ khóa học gồm:

  Github Code
  Teamview
  Chat
  Gọi điện
  Projects
  Thông báo
  Review
  Lifetime
  Workshop
  Offline Event
  Updates

  Khóa học khác