ReactJs & Redux

ReactJs là một thư viện sử dụng Javascript được phát triển bởi Facebook nhằm bố cục code giao diện theo hướng component design và phân chia code quản lý dễ dàng theo cấu trúc

 • 4.9
 • đã học
 • Javascript
 • Kinh nghiệm

1.200.000 đ

Kiến thức yêu cầu:

  Hỗ trợ khóa học gồm:

  Github Code
  Teamview
  Chat
  Gọi điện
  Projects
  Thông báo
  Review
  Lifetime
  Offline Event
  Updates

  Khóa học khác