Spring Boot JPA Security

Spring Boot ra đời nhằm rút ngắn thời gian cài đặt và cấu hình spring mvc project. Tối giản hóa việc tạo beans và các dependences trong project. Giúp các lập trình viên tập trung vào business nghiệp vụ hơn là cấu hình. Đây là khóa học mở rộng của khóa Spring MVC

 • 4.9
 • đã học
 • Java
 • Kinh nghiệm

1.200 K

Kiến thức yêu cầu:

  Hỗ trợ khóa học gồm:

  Github Code
  Teamview
  Chat
  Gọi điện
  Projects
  Thông báo
  Review
  Lifetime
  Offline Event
  Updates

  Khóa học khác