Spring Boot MVC, JPA, API, JWT, Docker

Lộ trình thực hành dự án với Servlet và Spring REST API, JWT, Docker, Kafka cho thực tập và đi làm. Khóa học đã bao gồm hỗ trợ zoom riêng

 • 4.9
 • đã học
 • Java
 • Kinh nghiệm

2.200.000 đ

Kiến thức yêu cầu:

  Hỗ trợ khóa học gồm:

  Github Code
  Teamview
  Chat
  Gọi điện
  Projects
  Thông báo
  Review
  Lifetime
  Workshop
  Offline Event
  Updates

  Khóa học khác