SQL cơ bản & nâng cao

Khóa học SQL cung cấp các kiến thức nền tảng vững chắc cho người mới bất đầu công việc. Cung cấp đầy đủ các tệp lệnh sử dụng và cách phân tích thiết kế csdl

 • 4.9
 • đã học
 • SQL
 • Cơ bản

800.000 đ

Kiến thức yêu cầu:

  Hỗ trợ khóa học gồm:

  Github Code
  Teamview
  Chat
  Gọi điện
  Projects
  Thông báo
  Review
  Lifetime
  Workshop
  Offline Event
  Updates

  Khóa học khác