Javascript cơ bản & nâng cao

Khóa học Javascript cung cấp các kiến thức nâng cao về hàm, đối tượng, class, và nhiều đặc điểm mới trong các phiên bản ES5,6,7

 • 4.9
 • đã học
 • Javascript
 • Nâng cao

800 K

Kiến thức yêu cầu:

  Hỗ trợ khóa học gồm:

  Github Code
  Teamview
  Chat
  Gọi điện
  Projects
  Thông báo
  Review
  Lifetime
  Offline Event
  Updates

  Khóa học khác